ANGLICKÝ VENKOV

GB 2016–2019

Každoroční cesta na vánoční svátky do Anglie se stala takovou mojí tradicí. Většinou jsem to spojil s krátkou zastávkou v Londýně, kde jsem mohl navštívit své oblíbené japonské papírnictví. Poté již následovala cesta do malé vesničky na pomezí Anglie a Walesu, kde jsem trávil svátky v kruhu rodinném. Ve starém domě, kde se topí jedině dřevem a kde vlhkost na oknech kondenzuje s intenzitou vodopádu. Je to čas klidného rozjímání a boje s mokrými ponožkami. Čas od času se ale venku udělá hezky a já se pak procházím typicky anglickou krajinou. Přelézám ploty z ostnatého drátu, prodírám se skrze živé ploty a brodím se blátem. Odměnou mi pak jsou nálezy starobylých dolmenů, utajených dubových hájů a studánek.