DOMY A DOMOVY

houses and homes

Praha 2018–2022

Ne všechny domy jsou domovy a ne všechny domovy jsou domy.

Od roku 1991 se snížil počet obecních bytů v Praze ze 194 000 na 31 456 ke konci roku 2019. Průměrná cena za 1 m² bytu v Praze vzrostla ze 23 000 Kč v roce 1997 na 123 000 Kč ke konci roku 2021. Sčítání lidu v roce 2011 zaznamenalo 11 496 lidí bez domova, v roce 2019 jich podle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí bylo 23 830. Koncepce zákona o sociálním bydlení byla schválena vládou na podzim roku 2015, zákon však nebyl dosud přijat.