DROP IN

Praha 2020

V rámci dlouhodobého projektu OUTSIDE – Life with addiction mám možnost fotit i v kontaktním centru Drop In. Toto nízkoprahové středisko vzniklo v roce 1991 jako jedno z prvních pražských zařízení poskytující služby lidem se závislostí na nealkoholových drogách. Interiér centra působí poměrně neutěšeně, ale svou funkci plní dobře. Tou funkcí je možnost klientů na chvíli spočinout v chráněném prostředí, dát si čaj nebo polévku, nebo si třeba nabít telefon. Stav místnosti odpovídá stavu klientů, kteří se zde schází a jakákoliv rekonstrukce či zvelebení místnosti má jen krátkodobý účinek. Nicméně každý den po uzavření se místnost vyklidí a všechny povrchy se vydezinfikují aby byla místnost na další den čistá a připravená.