KOMUNITNÍ DŮM SV. DISMAS

Stráž pod Ralskem 2021

Lotr ukřižovaný po Kristově pravici, svatý Dismas, si byl vědom svých nekalých činů a otevřeně se kál. Právě po tomto patronovi napravených vězňů nese jméno komunitní dům ve Stráži pod Ralskem, který od roku 2016 poskytuje šanci na nový restart lidem se sociálním znevýhodněním, propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Pro propuštěné vězně bývají nejrizikovější právě první měsíce nabyté svobody. Pobyt v tomto chráněném zařízení může být cestou, jak je překonat a předejít opakování chyb z minulosti a následnému opětovnému uvěznění. Valná většina zdejších klientů je zaměstnána a za nájemné kolem 4 tisíc korun mohou kromě zázemí využít také nabízené služby jako je dluhové, finanční či sociální poradenství. V případě zájmu se mohou naučit zvládat hospodaření s penězi, nebo vyhledat pomoc při řešení problémů s rodinou či partnerem. Jelikož zdejší klienty do výkonu trestu z velké části přivedla trestná činnost spojená s užíváním drog, jsou služby komunitního domu sv. Dismas zaměřené i na tuto závislostní problematiku. Program se tedy podobá programům v terapeutických komunitách nebo doléčovacích centrech pro drogově závislé. Jedním z klientů KD je i Petr, jehož jsem v roce 2019, v rámci projektu OUTSIDE-Life with addiction, fotografoval ve věznici Bělušice.