Kouřící kočka

Praha červen 2021

Nehazardní svět Kouřící kočky, karetní hry všech národů, generací a pohlaví, pohltí i nezasvěcené. Hráči zastupující kluby z celého světa se utkávají v sezonních turnajích, které vrcholí kláním 10 nejlepších, gala majorem Masters.