Pavel-Dufek

PAVEL DUFEK

I’m the guy who tries to make everything as simple as possible and not unnecessarily complicate. I believe that everything happens for a reason and sometimes they just do not understand. I’ve had a lot of fun in my life, but I also have my scars. I like challenges and where others see an unsolvable problem, there I feel like a fish in the water. I’m the guy who believes that you need to stand out and be different to be successful. But nothing replaces hard work and perseverance. You can’t do without it.


Jsem chlap, který se snaží dělat všechno co nejjednodušší a nic zbytečně nekomplikovat. Věřím, že se všechno děje z nějakého důvodu a někdy tomu prostě nemusíme rozumět. Zažil jsem v životě spoustu legrace, ale mám také své jizvy. Mám rád nepředvídané okamžiky před přesným plánováním každého dne, jak osobního, tak pracovního při fotografování. Jsem chlap, který věří, že je třeba vyčnívat a být odlišný, abych byl úspěšný. Nic ale nahrazuje tvrdou práci a vytrvalost. Bez toho to nejde.