PN HORNÍ BEŘKOVICE – PART II

Horní Beřkovice 2021

Příjmové oddělení léčby závislostí 7C

Po dvou letech jsem opět strávit 3 dny na příjmovém oddělením léčby závislostí Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. 3 dny mezi lidmi, kteří si dokázali přiznat, že mají s alkoholem nebo drogou problém. Nebudu se zde rozepisovat o tom jak to na odd. 7C funguje, to si můžete přečíst v mé fotoeseji ze srpna 2019, co mě ale překvapilo je, že oproti předchozím letům, kdy byl poměr pacientů se závislostí na alkoholu/drogách zhruba půl na půl, tentokrát drtivě převažoval alkohol. A to i u mladých kluků mezi 20-25 lety. Jak velký podíl na tomto stavu má rok a půl trvající stresová situace kolem pandemie si netroufám odhadovat. Obsazenost oddělení, oproti mé minulé návštěvě, byla poloviční, což úplně nekorespondovalo s médii prezentovanou informací, že během vládních restrikcí se problémy s nadužíváním návykových látek násobně zvýšily a v léčebnách jsou dlouhé čekací lhůty na přijetí. Podle rozhovorů s personálem, ale taková situace ještě nedávno opravdu byla, tak doufejme, že snad nenastane znovu a lidem, kteří se rozhodnou svou neutěšenou situaci s návykem řešit, bude poskytnuta pomoc v co nejkratší lhůtě.