PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE / Tom Řechtáček

Příjmové oddělení léčby závislostí

Lidé potýkající se s látkovou závislostí, tzn. závislí na návykových látkách-drogách, alkoholu nebo lécích, ale také patologičtí hráči (tzv. gambleři), kterým jejich stav už způsobuje značné problémy, mají poměrně dost možností svou situaci změnit. Jednou z těchto možností je ústavní léčba, kterou poskytuje většina psychiatrických nemocnic. Já jsem s fotoaparátem strávil dva dny na příjmovém oddělení pro muže v PN Horní Beřkovice.

Mužskému příjmovému oddělení léčby závislostí je v areálu psychiatrické nemocnice vyhrazeno půl patra v Beřkovickém barokním zámku a má kapacitu cca 30 lůžek.

Pobyt je zde dobrovolný, ale vzhledem k nestabilitě fyzického a především psychického stavu pacientů je toto oddělení uzavřené. Klienti tedy nemají možnost se volně pohybovat po areálu a jsou pod neustálím dohledem personálu. Na druhou stranu jsou takto chráněni před negativním vlivem prostředí, v němž se pohybovali. Omezen je i přístup k mobilním telefonům, ty lze používat jen ve vyhrazeném čase.

Léčba samotná probíhá formou nastaveného režimu, kdy má pacient povinnost účastnit se předem stanoveného programu jako jsou individuální a skupinové psychoterapie, pracovní terapie, arteterapie, dramaterapie, relaxace nebo volnočasové aktivity.

Jelikož se jedná pouze o příjmové oddělení, je zde doba pobytu omezena na 30 dnů během nichž pacienti prochází třemi fázemi. V každé vyšší fázi jsou na něj kladeny větší nároky a povinnosti. Vzhledem k celkem přísnému režimu ale není neobvyklé, že pacienti léčbu ukončují předčasně a z nemocnice odcházejí.

Cílem této měsíční léčby je především stabilizace pacienta a možnost reálnějšího pohledu na svou závislost. Rozhodnutí, zda bude pokračovat v dlouhodobé léčbě na jiném oddělení nebo třeba v terapeutické komunitě je pak na každém samostatně.