ŽIVOT S ASISTENCÍ

KAROLÍNA ZÍTKOVÁ

Praha 2021

Kvadruplegie je úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu, způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti (vysvětlení z Wikipedie).

V několikaměsíčním fotografickém souboru zachycuji střípky ze života ženy s kvadruplegií se zaměřením na ukázku osobní asistence, kterou jí poskytuje mimo jiné i moje maminka. I přes všechny životní překážky vystudovala hlavní protagonistka Ivana Marešová práva. Mnoho let se věnuje sociálně-právnímu poradenství a jeho rozvoji ku prospěchu občanů se zdravotním postižením.

Institut tvůrčí fotografie zařadil soubor do výstavy Opava Girls / Opava Women na letošním 31. ročníku mezinárodního fotografického festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě.