VERUM PHOTO

Brought together by need for visual storytelling, using documentary style in candid black and white photography.


Spojuje nás nutkavá potřeba vyprávět příběhy prostřednictvím živé černobílé fotografie převážně dokumentárního rázu.