GENIUS LOCI

Hynek Tvrdý

EVROPA 2014 – 2023

Možná že nic jako genius loci neexistuje. Možná se to jen tak říká a tu náladu si nosíme z místa na místo pouze sami v sobě. Možná je právě podvědomý výběr místa, kde se zastavíme a pořídíme si fotografii jen taková specificky intuitivní forma psaní deníku. Pro mě je jednodušší to dělat takto, než se kostrbatě pokoušet do notesu popisovat momentální náladu, kterou mám schovanou někde uvnitř.