MASOPUST S PŘÍCHUTÍ MÁVÁTEK

Rîbnița / Ры́бница / Transnistria 1. 3. 2020

Během mých cest po Moldávii v loňském i letošním roce se pokouším, mimo jiné, si pro sebe najít i vyjasnit určité paralely s dobou mého dětství, silně ovlivněnou tehdejším socialistickým zřízením a zásadním vlivem sovětské politiky na denní život celé naší země. Postsovětské atributy jsou zejména v Podněstří k vidění téměř na každém kroku, podobně jako kdysi u nás. A jak říkají místní, “Je to naše historie”.

Letošní masopustní čas jsem pobýval v podněsterském městečku Rîbnița. Maslenica / maсленица je ruský svátek podobný našemu masopustu či západoevropským karnevalům, s maskami i lidovou veselicí, tady navíc i se sportovním zápolením. A na závěr několikahodinové slavnosti byla ve dvě hodiny odpoledne uprostřed náměstí spálena slaměná figura Maslenice. Její ostatky místo kdysi tradičního pohřbení na okraji vesnice spláchl proud z hasičské hadice. A všichni se během chvíle spořádaně rozešli.