OBRAZOVKY

Praha 2022

Orosené plochy oken pražských tramvají… Tak trochu mi připomínají velkoplošné obrazovky, za nimiž se denně odehrávají mikro příběhy lidských životů v pulzujícím ruchu velkoměsta. Od dětských fantazií přes entuziasmus mládí, ustaranou zodpovědnost dospělých až po tíživou samotu stáří. To všechno přenášejí obrazovky orosených ploch oken pražských tramvají.