OČI STRÁŽCE

MATĚJ DUBENSKÝ

KOSTARIKA 2022

Monitorováním přírodního dědictví a ohrožených druhů zvířat na Kostarice, osvětou, a také vzděláváním mladých lidí se zabývá česká nezisková organizace Prales dětem – Justice for Nature. Založil ji před 13 lety bývalý policista a instruktor potápění Milan Jeglík. Je možné, aby jeden člověk dokázal změnit chápání, nebo dokonce holý nezájem lidí o ochranu přírody?