PASTI

LENKA KREJČOVÁ

ČESKO 2021–2022

Každodenní rituály všedních dní, pasti utkané z vlastních myšlenek, z pocitů, ze životních situací… Zabořeni ve svých mikrosvětech, sami v davu, v tichých bojích, nehybnosti, ale také v pokoře, naději, v síle lidského ducha.