RADOTÍNSKÝ PLACHETNÍK

Praha / bazén Radotín / prosinec 2021

Chtěl bych vyjádřit velký obdiv a dík všem, kteří věnují svůj volný čas a svou energii dětem. Jsem rád, že je takových lidí dostatek a děti se mohou zúčastňovat nejrůznějších kulturních akcí a závodů, které pro ně pořádají.

V koutku duše doufám, že již se snad nebude opakovat loňský lockdown, kdy zájmové a sportovní kroužky vzhledem k nastalé situaci nemohly být v provozu a pohybovaly se existenční hraně. Byla to těžká doba pro všechny. Za mne děti patří ven a ne se hrbit online u počítače.