VĚZNICE ODOLOV

Odolov – srpen 2021

V zapadlém koutě podkrkonoší, nedaleko Trutnova, nic nenasvědčuje tomu, že by se tu měla nacházet rarita, která nemá v evropském, a možná ani ve světovém, vězenství obdoby. Zdejší věznice Odolov se ale právě takovou raritou po právu pyšní. Pod vedením pedagoga volnočasových aktivit Zdeňka Hetfejše zde před lety vznikla dřevomodelářská dílna, ve které odsouzení vyrábějí dřevěné hračky a hudební nástroje, především housle. Ty po dokončení předávají k užívání dětem v základních uměleckých školách. Podle názorů některých odborníků se zdejší nástroje dokonce kvalitou vyrovnají těm profesionálně vyráběným. Neocenitelnou pomocí při tomto procesu je zdejší zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu Pavel Staněk, bývalý violoncellista Pražské komorní filharmonie, který přispívá svými zkušenostmi a radami z hudební praxe, a hlavně nástroje rozeznívá. Co mě osobně ale v této věznici překvapilo nejvíc je přístup zaměstnanců ke své práci a potažmo k odsouzeným. Pod vedením ředitele Mgr. Tomáše Kubína z nějž, stejně jako ze zdejší psycholožky PhDr. Gabriely Šafářové, na první pohled čiší nakažlivý entuziazmus, se přístup k odsouzením snaží jít nenásilnou výchovnou cestou, která výraznou měrou přispívá k tomu, aby se odsouzení po propuštění do věznice už nevrátili. A to není v českém vězeňství úplně běžné.